vốn đầu tư công

Kế hoạch kiến nghị bổ sung đầu tư công Đồng Tháp năm 2021 gần 4.508 tỷ đồng

Kinh tế – Đầu tư Thị trường

Vốn đầu tư công luôn được UBND các tỉnh chú ý và quan tâm đến, với các thời hạn như ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mới đây Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháo đã kiến nghị lên Bộ kế hoạch và Đầu tư bổ sung nhu càu vốn đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2021- 2025 với mức gần 4.508 tỷ đồng. Vậy nguyện nhân mức kiện nghị bổ sung này là do đâu và nhằm mục đích gì. Hãy theo dõi bài viết sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn và biết thêm các thông tin cần thiết về kế hoạch đầu tư công Đồng Tháp nhé.

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư công

UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư công theo đề xuất của tỉnh, với tổng vốn khoảng 4.507,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn số 115/UBND-ĐTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về việc báo cáo rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vốn ngân sách Trung ương) của tỉnh Đồng Tháp.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Vốn ngân sách Trung ương (gồm vốn nước ngoài – ODA) của tỉnh Đồng Tháp là 6.544,755 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 5.806,155 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 738,6 tỷ đồng, bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025.

nhu cầu vốn đầu tư công

Tại Công văn này, UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, theo Công văn số 419/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa thấy đề cập đến nguồn vốn của các chương trình. Dự án (với tổng vốn khoảng 4.439,3 tỷ đồng) gồm:

Dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp. Thuộc Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2 thích ứng với biến đổi khí hậu (Chương trình DPO): đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.900 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn ODA thực tế

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững (nhu cầu của tỉnh là 950 tỷ đồng).

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 sử dụng vốn ODA: nhu cầu của tỉnh là 1.589,3 tỷ đồng. Do các dự án chưa có chủ trương đầu tư. Chưa ký Hiệp định vay trong giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài ra, nhu cầu vốn ODA thực tế của các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020. Sang giai đoạn 2021 – 2025 còn thiếu 68,4 tỷ đồng so với mức dự kiến của Trung ương. Gồm: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đã cân đối được 97,3 tỷ đồng/142 tỷ đồng, còn thiếu 44,7 tỷ đồng.

nhu cầu vốn đầu tư

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp, đã cân đối được 306,3 tỷ đồng/330 tỷ đồng. Còn thiếu 23,7 tỷ đồng. Từ đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm. Tổng hợp nhu cầu vốn theo đề xuất của tỉnh, với tổng vốn khoảng 4.507,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 2.850 tỷ đồng; vốn ODA là 1.657,7 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư công của Đồng Tháp năm 2021

Năm 2021, Đồng Tháp có kế hoạch đầu tư công với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng. Đây là một áp lực rất lớn đối với các sở, ngành và địa phương. Bởi năm 2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch toàn tỉnh chỉ đạt 75,35%.

Sáng nay, tại Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng cơ bản năm 2021, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về trách nhiệm của các chủ đầu tư để công tác triển khai đầu tư công năm 2021 đạt kết quả.

Qua báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2020 là hơn 4.600 tỷ đồng, giải ngân chỉ đạt 75,35%, thấp hơn 3,3% so với năm 2019. Có 18 chủ đầu tư là các sở ngành, địa phương giải ngân cả năm dưới 85%. Có 131 dự án hoàn thành 100% kế hoạch vốn được phân bổ.

Nguồn: baodautu.vn