Dự án đầu tư tại Tiền Giang

Thông tin các dự án thu hút 4.158 tỷ đồng đầu tư tại Tiền Giang trong 4 tháng đầu năm 2021

Kinh tế – Đầu tư Thị trường

Mỗi tỉnh thành đều có cho mình những thứ thu hút vốn đầu tư từ cả nước ngoài và trong nước. Mới đây theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết đã thu hút được 4.158 tỷ đồng vốn đầu tư trong 4 tháng đầu của năm 2021. Đây là một mức vốn đầu tư đầy tiềm năng và sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho tỉnh Tiền Giang trong thời gian sắp tới. Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để xem vốn đầu tư dự án đầu tư tại Tiền Giang được thu hút từ đâu, và nó sẽ hổ trợ gì cho tỉnh Tiền Giang vào 4 tháng đầu năm 2021 nhé.

Dự án đầu tư tại Tiền Giang

Trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đăng ký mới và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn. Nâng tổng vốn đầu tư thu hút trong 4 tháng đầu năm là 4.158 tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 4 tháng đầu năm 2021. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thực hiện 22.981 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch và tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Về xuất – nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.099,9 triệu USD, đạt 33,8% kế hoạch năm, tăng 29%; nhập khẩu đạt 778,4 triệu USD, tăng 41,9% so cùng kỳ.

bất động sản

Về thu hút đầu tư, trong 4 tháng đầu năm nay, tổng vốn thu hút đầu tư vào tỉnh là 4.158 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 176,7 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm trên 3.981 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, lũy kế trong 4 tháng đầu năm. Toàn tỉnh có 242 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.600 tỷ đồng. Tăng 9,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,8% về số vốn so cùng kỳ năm 2020. Tính đến cuối tháng 4/2021. Toàn tỉnh Tiền Giang có 6.465 doanh nghiệp hoạt động và 58.989 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động.

Thu hút thêm nhiều dự án đầu tư

Tỉnh Tiền Giang hiện có 04 khu công nghiệp và 05 cụm công nghiệp đang hoạt động. Trong năm 2021, tỉnh phấn đấu thu hút thêm 06 dự án đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 54 triệu USD. Trong đó có 04 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Và 02 dự án đầu vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

dự án đầu tư

Năm 2021, tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu. Cụm công nghiệp làm cơ sở mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời có nhiều chính sách đẩy mạnh thu hút. Ưu đãi đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư trước khi quyết định đầu tư.

Ngoài ra, cung cấp kịp thời, công khai, đầy đủ các quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan, được doanh nghiệp quan tâm như: Pháp luật về đầu tư, đất đai, doanh nghiệp, lao động, môi trường… trong nỗ lực mời gọi doanh nghiệp đầu tư thêm nhiều dự án mới, thu hút lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn: baodautu.vn