Trái phiếu doanh nghiệp vẫn sôi động nhưng lo ngại rủi ro

Trái phiếu doanh nghiệp vẫn sôi động nhưng lo ngại rủi ro

Chứng Khoán Trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại nợ được phát hành bởi một công ty và bán cho các nhà đầu tư. Công ty nhận được số vốn cần thiết và đổi lại nhà đầu tư được trả lại một số khoản thanh toán lãi suất thanh toán đã được thiết lập trước khi cố định hoặc thay đổi tỷ lệ thanh toán. Khi trái phiếu hết hạn, hoặc “đến ngày hết hạn”, các kết thúc thanh toán tài khoản và ban đầu tài khoản sẽ được trả lại. Sự hỗ trợ cho trái phiếu nói chung là khả năng hoàn trả của công ty, điều này phụ thuộc vào sự phát triển về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai của công ty. Trong một số trường hợp, chất sản xuất của công ty có thể được sử dụng để chấp nhận. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trái phiếu doanh nghiệp vẫn sôi động nhưng lo ngại rủi ro dưới đây nhé.

Quán quân quy mô và lãi suất – Doanh nghiệp bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 1/2021

Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 1/2021 là 37.400 tỷ đồng. Con số này giảm 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng rủi ro tăng cao khi 50% không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu. Trong đó, có gần 7.000 tỷ đồng là trái phiếu phát hành ra công chúng. Tương đương 18,7% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Con số này cao hơn nhiều mức bình quân chỉ 5,1% của cả năm 2020, theo báo cáo vừa công bố của Chứng khoán SSI. Trong quý 1/2021, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 23.150 tỷ đồng trái phiếu. Con số này giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng chiếm tới 61,9% tổng lượng phát hành toàn thị trường.

Trái phiếu bất động sản phát hành trong quý 1/2021

Kỳ hạn bình quân các trái phiếu bất động sản phát hành trong quý 1/2021 giảm mạnh xuống 2,9 năm. Từ mức bình quân 3,9 năm của cả 2 năm 2019 và 2020. Nên kéo kỳ hạn bình quân trái phiếu phát hành toàn thị trường giảm từ 4.23 năm (2020) xuống 3,26 năm (quý 1/2021). Mặc dù kỳ hạn trái phiếu ngắn hơn nhưng lãi suất bình quân của trái phiếu bất động sản nhích tăng so với quý 4/2020. Lên mức 10,41%/năm và hiện là nhóm có lãi suất cao nhất thị trường. Nhóm ngân hàng có lãi suất bình quân thấp nhất (chỉ 4,67%/năm). Do VPB phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm lãi suất chỉ 3,9%/năm.

Tổng lượng phát hành cụ thể của trái phiếu phát hành quý 1/2021

Đáng lưu ý, trong tổng lượng phát hành quý 1/2021, chỉ có 17,4% được bảo đảm bằng bất động sản. Với 17,2% được đảm bảo bằng tài sản. Và 14,7% được đảm bảo bằng một phần tài sản/bất động sản và một phần là cổ phiếu. Còn lại 50,2% là các trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu. Cụ thể, có 15,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo (chiếm 41%). Bao gồm 3,58 nghìn tỷ trái phiếu ngân hàng và công ty chứng khoán; 7 nghìn tỷ đồng trái phiếu bất động sản; 2,2 nghìn tỷ đồng các trái phiếu phát hành ra công chúng của MSN, VNT, SBT và một số lô trái phiếu khác.

Có 3,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (chiếm 9,2%) có tài sản đảm bảo hoàn toàn. Cổ phiếu gồm trái phiếu của các công ty niêm yết. Như là:  PDR, KDC, KBC, APH, DXG và một số công ty chưa niêm yết khác.

Phát hành ra công chúng tăng

Thị trường sơ cấp hạ nhiệt

Thị trường sơ cấp trong quý 1/2021 so với năm 2020

Thị trường sơ cấp hạ nhiệt khi tổng lượng phát hành quý 1/2021 là 37,4 nghìn tỷ đồng. Con số này giảm 24% so với cùng kỳ 2020. Trong đó tỷ trọng phát hành ra công chúng tăng lên 19% từ mức bình quân 5% của năm 2020. Tác động lo ngại rủi ro từ quy định về điều kiện đầu tư trái phiếu phát hành riêng lẻ phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân chỉ mua 1.529 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp trong quý 1/2021. Con số này chỉ bằng 16% lượng mua cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng đầu tư của nhà đầu tư cá nhân giảm từ 19,7% quý 1/2020 xuống mức 4,1% trong quý 1/2021. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mua 412 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng và 1.117 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Đáng chú ý là các công ty chứng khoán mua 7,5 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp chiếm 20% lượng phát hành quý 1/2021. Trong đó gồm 5,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu bất động sản; 1,1 nghìn tỷ trái phiếu năng lượng; 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu ngân hàng. Các công ty chứng khoán là trung gian phân phối trái phiếu doanh nghiệp tích cực nhất trên thị trường. Thị trường sơ cấp không cần lo ngại rủi ro. Diễn biến này cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp vẫn đang hết sức sôi động.

Các Ngân hàng thương mại đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Các Ngân hàng thương mại đầu tư 2.1 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Con số này chiếm 5,5% phát hành quý 1/2021. Các trái phiếu này đều có tài sản đảm bảo trong đó có cả 200 tỷ đồng của Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Nova Song Giang và 150 tỷ đồng của CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung được đảm bảo hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam quý 1/2021

Cũng theo báo cáo, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam tăng từ 16,37 nghìn tỷ đồng tại cuối năm 2019 lên 27,32 tỷ đồng tại cuối năm 2020. Tương ứng mức tăng trưởng tới 67%/năm. Trong quý 1/2021, các quỹ đầu tư trái phiếu tiếp tục hút tiền. Với giá trị tài sản ròng tại cuối quý đã tăng lên mức 32,5 nghìn tỷ đồng. Con số này tăng 19% so với cuối năm 2020.

Giá trị tài sản ròng của các quỹ trái phiếu trên thị trường

Mặc dù quỹ đầu tư trái phiếu TCBF của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vẫn là quỹ trái phiếu lớn nhất trên thị trường. Nhưng thị phần tính theo tổng giá trị tài sản ròng đang giảm dần. Từ 93,5% (31/12/2019) xuống 88,3% (31/12/2020) và còn 86% (31/3/2021). Hầu hết các quỹ trái phiếu đều tăng tăng quy mô trong quý 1/2021. Trong đó 3 quỹ tăng trưởng mạnh và có tổng tài sản ròng đứng ngay sau TCBF là: quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF); Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF); Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB).

Đồng thời, các nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Và có biện pháp xử lý, lo ngại rủi ro khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh không đạt mức dự kiến.

Nguồn: vneconomy.vn